Nieruchomości mieszaneNieruchomość mieszana to taka, która w części jest mieszkalna, w części prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej.OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ:


Opłata stanowi sumę opłat obliczonych w pkt A (dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy) pkt B (dla części nieruchomości, na której prowadzona jest działalnosć gospodarcza lub użyteczności publicznej).A:  CZĘŚĆ MIESZKALNA

Jeśli mowa o nieruchomości jednorodzinnej:


Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba gospodarstw domowych   x   Stawka opłaty 

26,00 zł - przy segregacji,

39,00 zł - przy braku segregacjiJeśli mowa o nieruchomości wielorodzinnej:Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba gospodarstw domowych   x   Stawka opłaty

16,00 zł - przy segregacji,

24,00 zł - przy braku segregacjiB:   CZĘŚĆ NIEMIESZKALNA


Opłata miesięczna za odpady [zł]  =  Liczba pojemników   x   Stawka opłaty za jednokrotne opróźnienie pojemników Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie, bez wezwania, w terminach:

1) za styczeń, luty, marzec - do 15 lutego,
2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 maja,
3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 sierpnia,
4) za październik, listopad, grudzień - do 15 listopada.


Opłatę należy wnosić na indywidualny numer konta, który otrzymał każdy właściciel nieruchomości.