Pierwszy etap: podjęcie stosownych uchwał

Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Suwałkach, dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/235/2012 z dnia 2012-05-30 w sprawie podziału Gminy Miasta Suwałki na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/234/2012 z dnia 2012-05-30 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Suwałk, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/269/2012 z dnia 2012-09-26 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk;

- Uchwała Rady Miejskiej Nr XXVI/270/2012 z dnia 2012-09-26 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;


Dnia 7.03.2013 r. Rada Miejska w Suwałkach podjęła następujące uchwały:


- Uchwała Rady Nr XXXIII/353/2013 z dnia 2013-03-07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk;

-
Uchwała Rady Nr XXXIII/354/2013 z dnia 2013-03-07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- Uchwała Rady Nr XXXIII/355/2013 z dnia 2013-03-07 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

- Uchwała Rady Nr XXXIII/356/2013 z dnia 2013-03-07 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Suwałk;

- Uchwała Rady Nr XXXIII/357/2013 z dnia 2013-03-07 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

- Uchwała Rady Nr XXXIII/358/2013 z dnia 2013-03-07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Miasta Suwałki na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
;