UCHWAŁY DOTYCZĄCE ODPADÓWUchwały podjęte przez Radę Miejską w Suwałkach,
dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:  1)        Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 27.03.2019 r.2)        Opis szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

-
uchwała Rady Miejskiej z dnia 27.03.2019 r.
3)    Wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 30.01.2019 r. 
- uchwała Rady Miejskiej z dnia 27.03.2019 r. 


4)        Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 25.02.2019 r. 
5)      Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 25.02.2019 r.


 

6)      Podział miasta Suwałki na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 30.05.2012 r.

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 7.03.2013 r.

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 26.07.2013 r.
 

7)        Postanowienie o odbieraniu odpadów z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 30.05.2012 r.