Zużyte baterie i akumulatoryZużyte baterie i akumulatory należy przekazać do punktu sprzedaży baterii i akumulatorów.


Zbiórka baterii prowadzona jest również w Urzędzie Miejskim w Suwałkach (portiernia przy wejściu).

 


Zbiórkę elektroodpadów (w tym baterii i akumulatorów)
prowadzą na terenie miasta również następujące firmy:1.      STENA RECYCLING - ul. Bakałarzewska 21         

         (87) 566 57 27,  http: //stenarecycling.pl/ 


2.      AJR Artur Jakubowicz - ul. Suzina 12
         506 429 728,  
http://www.ajrecykling.tk/3.      EKO-MEG Grzegorz Iwaniuk - ul. Papiernia 14
         (87) 737 19 96,   http://www.ekomeg.pl/
         500 196 980
         512 306 789

4.      METAL PUH Marcin Pomian - ul. Przytorowa
         505 247 147
Od 1.07.2013 r.  zużyte baterie i akumulatory można dostarczać nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DLACZEGO TAKIE ODPADY SZKODZĄ ŚRODOWISKU ?

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. W efekcie może nastąpić skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej.

Stosowany w akumulatorach elektrolit czyli rozcieńczony kwas siarkowy (H2SO4) w przypadku uszkodzenia obudowy i wycieku może spowodować korozję rur kanalizacyjnych oraz działa zabójczo na florę bakteryjną       w oczyszczalniach ścieków.

Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z odpadami komunalnymi i przekazanego na składowisko odpadów, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów.