Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznyElektrośmieci
to wszystkie zużyte lub nieużywane urządzenia elektryczne i elektroniczne, które działają na prąd lub na baterie.
W polskim prawie zalicza się je do ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH, ponieważ zawierają trujące substancje. Z tego też powodu nie wolno wyrzucać ich do pojemnika na odpady komunalne! Do elektrośmieci zaliczamy: wszelki sprzęt AGD (pralki, lodówki, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka), gadżety elektroniczne, telefony komórkowe, telewizory, komputery, instrumenty muzyczne, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, płyty CD i DVD, urządzenia klimatyzacyjne, termostaty, a także wiertarki, zegarki, świetlówki, żarówki energooszczędne i termometry rtęciowe.


JAK POZBYĆ SIĘ ELEKTROŚMIECI W BEZPIECZNY SPOSÓB ?

Elektrośmieci pochodzące z gospodarstw domowych można oddać bezpłatnie do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu.
Sprzedawcy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu gospodarstwa domowego do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Zbiórkę elektroodpadów prowadzą na terenie miasta również następujące firmy:


1.      STENA RECYCLING - ul. Bakałarzewska 21                  
         (87) 566 57 27,  http: //stenarecycling.pl/ 


2.      AJR Artur Jakubowicz - ul. Suzina 12
         506 429 728,  
http://www.ajrecykling.tk/


3.      EKO-MEG Grzegorz Iwaniuk - ul. Papiernia 14
         (87) 737 19 96,   http://www.ekomeg.pl/
         500 196 980
         512 306 789

4.      METAL PUH Marcin Pomian - ul. Przytorowa
      
         505 247 147
Od 1.07.2013 r.  odpady tego typu można także dostarczać nieodpłatnie  do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ELEKTROŚMIECI  SĄ  NIEBEZPIECZNE  DLA  ŚRODOWISKA!    DLACZEGO?

Niebezpieczne pierwiastki i trujące substancje, zawarte w elektrośmieciach (np. FREON w układzie chłodzącym lodówek, RTĘĆ w świetlówkach, żarówkach energooszczędnych i kineskopach, a także KADM i ZWIĄZKI BROMU), przyczyniają się do skażenia środowiska naturalnego oraz stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Nieprawidłowy sposób zagospodarowywania elektrośmieci powoduje, że szkodliwe substancje wydostają się na zewnątrz, łatwo przenikają z deszczem do gleby oraz wód gruntowych, a w efekcie mogą skazić środowisko oraz spowodować problemy zdrowotne u ludzi i zwierząt.

CO  STANIE  SIĘ  Z  ELEKTROŚMIECIAMI,  GDY  ODDAMY  JE  W  ODPOWIEDNIE  MIEJSCE ?

Zużyty sprzęt oświetleniowy, RTV i AGD przekazywany jest do wyspecjalizowanych zakładów przetwarzania, gdzie poddawany jest demontażowi. Pozyskane z niego surowce trafiają do odzysku i recyklingu, a trujące substancje i pierwiastki są unieszkodliwiane. 
W wyniku przetworzenia, poszczególne elementy wykorzystywane są do produkcji nowych przedmiotów. Odzysk surowców i wykorzystanie ich do produkcji nowych urządzeń w znacznym stopniu przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych.


NIE  WIEM  CZY  DANE  URZĄDZENIE  JEST  ODPADEM  NIEBEZPIECZNYM.
JAK  POSTĄPIĆ  W  TAKIEJ  SYTUACJI ?

Jeśli mamy problem z zakwalifikowaniem danego sprzętu, należy pamiętać, że na urządzeniach typu "elektrośmieci" jest umieszczany symbol przekreślonego kontenera na odpady.