Odpady wielkogabarytowe


Odpady wielkogabarytowe -  to odpady komunalne, które powstają w naszych domach, ale ze względu na swoje wymiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach.


Są to przede wszystkim:


- elementy wyposażenia mieszkań, np.: meble, sofy, kanapy, fotele, dywany, wykładziny, szafki, stoły, krzesła itp.,

- wózki dziecięce, materace, pościel, rowery, zabawki i inne przedmioty dużych rozmiarów.


Odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców w ramach okresowych zbiórek, organizowanych przez Miasto.


Od 1.07.2013 r.
, w okresie między zbiórkami, można je dostarczać nieodpłatnie do punktu selektywnego

zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach
.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mebli nie wolno spalać !!!

Meble mogą zawierać substancje niebezpieczne w postaci lakierów, impregnatów, klejów, farb, oklein z tworzyw sztucznych itp. W wyniku ich spalania do atmosfery emitowane są związki szkodliwe dla środowiska i człowieka, m.in.: dioksyny, furany, tlenki i pyły.
Związki te są toksyczne i mają działanie rakotwórcze. Są szczególnie niebezpieczne dla dzieci.