Przeterminowane lekiMieszkańcy, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do 24 aptek na terenie Suwałk, w których ustawiono specjalne pojemniki na przeterminowane leki.

1. Apteka przy ul. Putry 9            
2. Apteka przy ul. Szpitalnej 71
3. Apteka przy ul. Kościuszki 78 
4. Apteka przy ul. Konopnickiej 2 
5. Apteka przy ul. Noniewicza 48 
6. Apteka przy ul. Młynarskiego 9  
7. Apteka przy ul. XXX-Lecia PRL 20
8. Apteka przy ul. Waryńskiego 25
9. Apteka przy ul. Utrata 2B
10.Apteka Danuta Pucek przy ul. Ogińskiego 5F
11. Apteka przy ul. Noniewicza 42a
12. Apteka przy ul. Noniewicza 57
13. Apteka przy ul. 1 Maja 21
14. Apteka przy ul. Nowomiejskiej 4
15. Apteka Caritas przy ul. Noniewicza 99
16. Apteka z Różą przy ul. Klonowej 40
17. Apteka „Pod złotym Lwem” przy ul. Waryńskiego 19
18. Apteka przy ul. Patli 6
19. Apteka przy ul. Lityńskiego 10
20. Apteka przy ul. E. Plater 45
21. Apteka przy ul. E. Plater 20a
22. Apteka przy ul. Nowomiejskiej 4
23. Apteka przy ul. Noniewicza 93A "Gemini"
24.
Apteka przy ul. Kowalskiego 2  (Kaufland)
 
                                              

Do wspomnianych pojemników można wrzucać zarówno pastylki, maści, jak i leki płynne oraz aerozole. Zabronione jest wrzucanie igieł, igłostrzykawek !


Od 1.07.2013 r. przeterminowane leki można dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach.

                                                     DLACZEGO SZKODZĄ ŚRODOWISKU ?
 


Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne! Umieszczając je w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne trafiają na składowiska odpadów komunalnych, gdzie stanowią potencjalne poważne zagrożenie chemiczne dla środowiska.

Leki wymagają innych sposobów utylizacji niż odpady komunalne, głównie poprzez spalanie.

Leki zbudowane są z wielu związków chemicznych, dlatego też po terminie przydatności stanowią zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi !!! Są też szkodliwe dla środowiska, ponieważ pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną.
Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, przedostając się do wód lub gleb potrafią je skazić na dziesięciolecia.