Chemikalia i zużyte oponyOPONY:

Przy zakupie nowych opon, stare możesz zostawić u wulkanizatora albo w warsztacie samochodowym, gdy wymieniasz zużyte na nowe.


Pamiętaj !!!

Zakazane jest palenie opon w ogniskach, paleniskach domowych oraz w instalacjach do tego nieprzystosowanych!

Paląc opony powodujesz uwalnianie się do atmosfery wielu szkodliwych substancji, często rakotwórczych!!!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEMIKALIA  (np. farby, rozpuszczalniki, oleje) :


Olej z samochodu możesz zostawić w serwisie samochodowym, jeśli wymieniasz go na nowy.

Nieużywane pozostałości rozpuszczalników, farb, olejów odpadowych itp. zlewaj do jednego szczelnego pojemnika, oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu, odpornego na ich działanie (np. pojemnika metalowego).

 


     JAK NIE POWINIENEŚ POSTĘPOWAĆ Z CHEMIKALIAMI ?

 
1.      Nigdy nie mieszaj ich z innymi substancjami!

2.      Trzymaj w miejscach niedostępnych dla dzieci!

3.      Nie wlewaj chemikaliów do urządzeń kanalizacyjnych, ponieważ w ten sposób niszczysz system kanalizacji i utrudniasz oczyszczanie ścieków.

4.      Nie wylewaj chemikaliów na powierzchnię gleby, ponieważ stanowi to zagrożenie dla roślin oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt.Od 1.07.2013 r. zużyte opony i chemikalia można dostarczać nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach.