Odpady zielone


Odpady zielone
– to odpady pochodzenia roślinnego, które ulegają biodegradacji. Najczęściej powstają podczas porządkowania ogrodów w zabudowie jednorodzinnej. Zaliczamy do nich m.in.:

- ściętą trawę,
- liście,
- zwiędłe kwiaty,
- małe roślinki.

             

Na terenie nieruchomości jednorodzinnej odpady zielone oraz inne odpady ulegające biodegradacji mogą zostać poddane procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu. Pod warunkiem jednak, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów.CO  WRZUCAMY  DO KOMPOSTOWNIKA ?

resztki warzyw i owoców, skorupki jaj, fusy od kawy i herbaty, skoszoną trawę, liście, igły sosnowe, rozdrobnione gałęzie, korę drzew, trociny, chwasty, popiół z kominka, resztki jedzenia w płynie, niezjedzoną kanapkę, ogryzki.

 
CZEGO  NIE WRZUCAMY   DO KOMPOSTOWNIKA ?
 
nabiału, tłuszczu, resztek mięsa i ryb, odchodów psów i kotów, niedopałków papierosów, popiół z pieca, roślin zaatakowanych chorobami lub pasożytami, nieumytych skórek owoców cytrusowych i bananów, artykułów higienicznych (wacików, podpasek, pieluch).Od 1.07.2013 r.  odpady zielone można dostarczać nieodpłatnie do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach.