Szersze informacje na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Suwałkach można uzyskać pod nr telefonu:


(87) 562 82 70


(87) 562 82 80