ADRESY  PUNKTÓW  ZBIERAJĄCYCH  ZUŻYTY  SPRZĘT  ELEKTRYCZNY
I  ELEKTRONICZNY  POCHODZĄCY  Z  GOSPODARSTW   DOMOWYCH

 

PGO w Suwałkach Sp. z o.o.

(PSZOK)

ul. Raczkowska 150A

Suwałki

EKO-MEG

ul. Papiernia 14

Suwałki