Zarządzenie nr 50/2023 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie określenia procedury kontroli należytego gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli i zarządców nieruchomości zamieszkałych - budynki jednorodzinne i wielorodzinne oraz przedsiębiorców na terenie Miasta Suwałki:

- procedura kontroli