Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych [%]    

47,48 %

Osiągnięty poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

94,10 %


W 2019 r. odpady ulegające biodegradacji nie trafiły na składowisko, ponieważ zostały zagospodarowane w całości w części biologicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania i zagospodarowania tych odpadów w PGO w Suwałkach Sp. z o. o.