W życiu codziennym produkujemy różnego rodzaju odpady. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio je składować, gdyż tylko w ten sposób możemy zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska i stwarzać możliwość powtórnego ich wykorzystania.

Aby dowiedzieć się więcej kliknij poniżej na interesujący Cię rodzaj odpadów:

przykładowe zdjęcie leków
            przykładowe zdjęcie zużytego sprzętu RTV AGD         Zdjęcie baterii     
 


   Zdjęcie chemikaliów i opon                   Zdjęcie odpadów budowlanych               Zdjęcie odpadów zielonych


Zdjęcie gazet i tektury          Zdjęcie tworzych sztucznych        Zdjęcie butelek szklanych


 Zdjęcie odpadów wielkogabarytowych      Zdjęcie pojemnika na odpady zmieszane