Uchwały podjęte przez Radę Miejską w Suwałkach, dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 


1)     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.03.2020 r.

2)     Opis szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.03.2020 r.

3)     Wybór metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 24.11.2021 r.

4)     Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 27.05.2020 r.  

5)     Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 25.02.2019 r.

6)     Podział miasta Suwałki na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 25.09.2019 r.

7)     Postanowienie o odbieraniu odpadów z nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej:

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 19.11.2020 r.

8)     Określenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta Suwałki

uchwała Rady Miejskiej z dnia 18.03.2020 r.

9)     Program osłonowy dla jednoosobowych gospodarstw domowych

- uchwała Rady Miejskiej z dnia 24.11.2021 r.