Nieruchomość mieszana to taka, która w części jest mieszkalna, w części prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej.


OPŁATA ZA ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI MIESZANEJ:

Opłata stanowi sumę opłat obliczonych w pkt A(dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy) pkt B (dla części nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza lub użyteczności publicznej).


A:  CZĘŚĆ MIESZKALNA

nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej lub w zabudowie wielorodzinnej


Opłata miesięczna za odpady [zł] = Liczba gospodarstw domowych   x   Stawka opłaty 

41,00 zł  (od 1 stycznia 2022 r.)B:   CZĘŚĆ NIEMIESZKALNA

Opłata miesięczna za odpady [zł]  =  Liczba pojemników   x   Stawka opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemników 


Opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić kwartalnie, bez wezwania, w terminach:

1) za styczeń, luty, marzec - do 15 marca,
2) za kwiecień, maj, czerwiec - do 15 czerwca,
3) za lipiec, sierpień, wrzesień - do 15 września,
4) za październik, listopad, grudzień - do 15 grudnia.


Opłatę należy wnosić na indywidualny numer konta, który otrzymał każdy właściciel nieruchomości.