Prezydent Miasta Suwałk informuje, że gospodarstwa domowe:


- wieloosobowe, w których dochód nie przekracza kwoty 528 zł na osobę,

- jednoosobowe, w których dochód nie przekracza kwoty 701 zł,


mogą ubiegać się o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.            Uzyskanie zwolnienia wymaga złożenia odpowiednio wypełnionej deklaracji o wysokości opłaty

 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z załączeniem dokumentów określonych

 

w stosownej uchwale Rady Miejskiej w Suwałkach.
Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać:


- w Urzędzie Miejskim w Suwałkach, pok. 213,

- telefonicznie pod numerem telefonu: (087)562 82 61.