Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2016 r. - 26,12%.

W 2016 roku odpady ulegające biodegradacji nie trafiły na składowisko, ponieważ zostały zagospodarowane w całości w rozbudowanej w I półroczu 2016 r. części biologicznej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania i zagospodarowania tych odpadów w PGO w Suwałkach Spółka z o.o.