Artykuły

Harmonogram                         HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W SUWAŁKACH


                                                                        od 1 stycznia 2019 r.:


Sektor I, II i III odpady komunalne ze wszystkich sektorów odbiera PGK w Suwałkach Sp. z o.o.              
tel: (87) 565 32 85

wykaz ulic należących do sektora I       – KLIKNIJ TUTAJ

wykaz ulic należących do sektora II      – KLIKNIJ TUTAJ
wykaz ulic należących do sektora III     – KLIKNIJ TUTAJ


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości MIESZKALNYCH :  
SEKTOR I  HARMONOGRAM PODSTAWOWY oraz WYWOZY DODATKOWE
SEKTOR II  - HARMONOGRAM PODSTAWOWY oraz WYWOZY DODATKOWE
SEKTOR III - HARMONOGRAM PODSTAWOWY oraz WYWOZY DODATKOWE
    

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości NIEMIESZKALNYCH :
SEKTOR I  KLIKNIJ TUTAJ
SEKTOR II  - KLIKNIJ TUTAJ
SEKTOR III - KLIKNIJ TUTAJ