Artykuły

Dopłata do odpadów


Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suwałkach nr XLV/492/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, można ubiegać się                     o 40% dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Aby otrzymać taką dopłatę należy spełnić wszystkie poniższe wymogi:WYMOGI, które należy spełnić, aby otrzymać 40% dopłatę do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1.    Gospodarstwo domowe jednoosobowe,

2.    Dochód miesięczny nieprzekraczający 1 500,00 zł brutto w II półroczu 2014 r.,

3.    Odpady gromadzone w sposób selektywny,

4.    Uiszczona opłata za odpady za II półrocze 2014 r.

 

Formularz wniosku do wypełnienia

 
Wypełniony wniosek należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach,                       ul. Mickiewicza 1, pok. 6.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do końca marca 2015 r.W przypadku problemów w wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt pod numerem:  (87) 562 82 80  lub  (87) 562 82 70.